Navigace

Obsah

Mateřská škola Stratov 

je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. 

Založena byla v dubnu roku 1960. Dnes má škola jednu třídu s počtem dětí 28. Do mateřské školy docházejí děti ve věku od 3 do 6 let. K budově školy přiléhá zahrada s ovocným sadem v jedné části, ve druhé části jsou umístěny průlezka se skluzavkou a lanovým mostem, horolezecká stěna, houpačky, domeček a pískoviště.

Naše škola je zapojena do 
PROJEKTU EVROPSKÉ UNIE   Evropské strukturální fondy a investiční fondy - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt ŠABLONY STRATOV - registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003496 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

děti