Navigace

Obsah

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: 

- Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 

- V mateřských školách od 3. 5. 2021

  • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, provoz probíhá v  MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ).
  • děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém se od 3.5. 2021 již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu.