Navigace

Obsah

Režim návratu ze zahraničí

Dle doporučení MZČR prosíme o doprovod dětí do MŠ pouze jednou dospělou osobou. Dospělá osoba je povinna nosit ochranu úst.

Děti mateřských škol nebudou testovány.

Od 1.9.2021 se mění ceny stravného dle aktualizace vyhlášky č.  107/2005 sb. - viz. Provozní řád ŠJ (dokumenty školy)

Školné zůstává stejné - viz. Směrnice o úlatě vzdělávání (dokumenty školy)

Naše škola je zapojena do projektů:

Zdravý úsměv zaměřený na správnou hygienu ústní dutiny.

Se Sokolem do života - projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Svět kolen nás - projekt v rámci EU MŠMT Šablon III. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.