Navigace

Obsah

 

PROVOZ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

ČERVENEC      3. – 4.7.2023, 1. – 14.7.2023      MŠ STRATOV

SRPEN              21. – 31.8.2023                           MŠ OSTRÁ

Přihlášku, prosím, odevzdat do 9.6.2023.

Přihlášky do obou MŠ si můžete vyzvednout u učitelek MŠ.

Platba za školné a stravné bude vybrána v hotovosti do 23.6.2023.

 

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024

 


Naše škola je zapojena do projektů:

Zdravý úsměv zaměřený na správnou hygienu ústní dutiny.

Se Sokolem do života - projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.